0 Comments

Badania geotechniczne – pełen zakres prac

Budowa nowoczesnych obiektów jest determinowana przez budowę niezwykłych konstrukcji, form architektonicznych. Posiadając znaczne wymiary, wysokość, rozwiniętą podziemną infrastrukturę budynek powinien mieć bezpieczny fundament zapewniający budowę, dalszą eksploatację. Dlatego konieczne jest najpierw przeprowadzenie badań geotechnicznych w miejscu wybranym do zagospodarowania. Cel wykonywania badań geotechnicznych Badania geotechniczne http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geologia-inzynierska.html prowadzone są głównie w zakresie projektowania budynków mieszkalnych jednopiętrowych […]