Badania geotechniczne – pełen zakres prac

Budowa nowoczesnych obiektów jest determinowana przez budowę niezwykłych konstrukcji, form architektonicznych http://geomain.pl/. Posiadając znaczne wymiary, wysokość, rozwiniętą podziemną infrastrukturę budynek powinien mieć bezpieczny fundament zapewniający budowę, dalszą eksploatację. Dlatego konieczne jest najpierw przeprowadzenie badań geotechnicznych w miejscu wybranym do zagospodarowania. Cel wykonywania badań geotechnicznych Badania geotechniczne http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geologia-inzynierska.html prowadzone są głównie… Continue reading