Wymagania przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Wymagania przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Wymagania przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny: jeśli chcemy mieć własne mieszkanie lub dom, musimy spełnić szereg wymagań, postawionych przez bank. Największą szansę na kredyt hipoteczny mają osoby, zatrudnione na umowie o pracę. W przypadku własnej działalności gospodarczej, musimy ją prowadzić przynajmniej dwa lata.

Stabilność i płynność finansowa

Banki udzielą kredytu hipotecznego tylko tym osobom, które są w stanie dowieść swojej stabilności i płynności finansowej. Musimy wykazać, że jesteśmy w stanie udźwignąć wieloletnie zobowiązanie finansowe. Jesteśmy zobowiązani złożyć wniosek kredytowy, a następnie przedstawić dokumenty o źródle osiąganych dochodów i dotyczące kupowanej nieruchomości. Jednak osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jest pożądanym klientem przez banki.

Natomiast właściciel firmy musi wykazać nie tylko, że jest rzetelnym kredytobiorcą, ale również przedsiębiorcą. Dlatego banki zwracają szczególną uwagę do tego, ile nasza firma działa na rynku. W lepszej sytuacji są osoby, które już wiele lat prowadzą firmę. Natomiast jeśli dopiero co założyliśmy działalność, nie spodziewajmy się, że dostaniemy kredyt hipotecznym w którymkolwiek banku. Najczęściej musimy prowadzić firmę minimum 12-24 miesiące.

Trudniejsza droga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca ma trudniej, jeśli stara się o kredyt mieszkaniowy w Szczecinie. W lepszej sytuacji znajdują się osoby, wykonujące wolne zawody albo te, które prowadzą firmę, ale jest ona kontynuacją wcześniejszego zatrudnienia na umowie o pracę, zlecenie albo dzieło. Niektóre banki oferują kredyt hipotecznym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność 12 miesięcy. Jednak wysokość kredytu wynosi wtedy poniżej 300 tysięcy złotych. Jeśli kredyt miałby być wyższy, firma musi działać na rynku przynajmniej 24 miesiące. Jednak w ciągu 5 lat, banki i tak skróciły wymagany okres prowadzenia działalności.

Wymagane dokumenty

Okres prowadzenia działalności nie jest jedynym wymogiem. Przedsiębiorca musi bowiem doręczyć stos dokumentów. Oprócz wniosku kredytowego, musi dostarczyć dokumenty, dotyczące kupowanej nieruchomości, a także te, dotyczące firmy. Musi liczyć się z przekazaniem zaświadczeń i potwierdzeń, które są wymagane przez bank.

Przede wszystkim musi dostarczyć dokumenty, potwierdzające uzyskiwany przez niego dochód. Są one uzależnione od wybranej formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Mogą być one następujące:

  • deklaracja podatkowa za poprzedni rok,
  • KPIR,
  • ewidencja przychodów albo bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres,
  • decyzja o wysokości podatku w postaci karty podatkowej.

Przedsiębiorca musi również doręczyć zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i urzędu skarbowego. Jednak nie jest to cała lista dokumentów, która może być wymagana przez bank. W trakcie analizy zdolności kredytowej, przedsiębiorca może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia, umowy, licencje czy tabele amortyzacyjne.

Wkład własny

Od kilku lat banki nie finansują już całej nieruchomości. Jeśli chcemy ubiegać się o kredyt hipoteczny, musimy mieć oszczędności. Jednocześnie pamiętajmy, że udzielenie kredytu hipotecznego znacznie pogorszy naszą zdolność kredytową. Dlatego jeśli potrzebujemy dodatkowych środków na wyposażenie albo remont mieszkania, musimy je wliczyć w nasze oszczędności. Nasze środki własne muszą wynosić przynajmniej 20% wartości nieruchomości.

Jednak niektóre banki przedstawiają specjalne oferty, w których proponują 10% środków własnych. Liczba banków jest jednak w tym przypadku ograniczona. Musimy też wziąć pod uwagę dodatkowe koszty kredytu. Jeśli nasze środki własne będą wyższe, marża, naliczona przez bank, będzie niższa. Dlatego kredyt będzie na atrakcyjniejszych zasadach.

Maksymalne zobowiązanie

Wysokość udzielanego kredytu uzależniona jest od wartości nieruchomości i naszej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa uzależniona jest od naszej zdolności finansowej. Każdy bank indywidualnie określa zdolność swoich klientów. Do podstawowych czynników możemy zaliczyć miejsce zamieszkania i wiek kredytobiorcy, stan cywilny i liczba posiadanych dzieci. Analiza zdolności kredytowej może również uwzględniać sytuację ewentualnych kredytobiorców, inne zobowiązania finansowe i dotychczasową historię kredytową. Zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt, oszacujmy wstępnie swoją zdolność kredytową.

Możemy się na przykład umówić na konsultację z doradcą bankowym lub pośrednikiem kredytowym. Może on także wyliczyć maksymalną ratę i dodatkowe koszty kredytu. Bardzo ważne jest też źródło dochodu i wysokość wynagrodzenia. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby, zatrudnione na umowie o pracę. Jeśli chcemy poprawić swoją zdolność kredytową, przede wszystkim spłaćmy dotychczasowe zobowiązania.

Analiza zdolności kredytowej

Banki co jakiś czas zmieniają zasady analizy zdolności kredytowej. Dlatego należy sprawdzić, czy nic się nie zmieniło i dalej możemy ubiegać o dany kredyt. Zweryfikujmy także listę potrzebnych dokumentów, które mamy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym. Przy ubieganiu się o kredyt, możemy skorzystać z pomocy pośrednika. Porówna on aktualne oferty kredytów hipotecznych i samodzielnie wybierze banki, w których mamy największe szanse na kredyt.